Hoá chất Cơ khí, Nồi hơi, Khai khoáng

KEO DA TRÂU (Gelatin)

KEO DA TRÂU (Gelatin)

Liên hệ
Potassium ferricyanide - K3Fe(CN)6

Potassium ferricyanide - K3Fe(CN)6

Liên hệ
Acid hydrofluoric - HF

Acid hydrofluoric - HF

Liên hệ
Borax - Na2B4O7

Borax - Na2B4O7

Liên hệ
Amonium bifluoride - NH4HF2

Amonium bifluoride - NH4HF2

Liên hệ
Trisodium phosphate- Na3PO4.12H2O

Trisodium phosphate- Na3PO4.12H2O

Liên hệ
Lead acetate-Pb(CH3COO)2

Lead acetate-Pb(CH3COO)2

Liên hệ
Hóa chất Gia Linh
Gọi ngay: 02439999978